A1
Hva er en huskatt

Hva er en huskatt?

Huskatt er fellesbetegnelsen for katter som ikke har en stamtavle som viser at de er av ren rase.
En huskatt kan være en blanding av to huskatter, men også en blanding av rasekatter, f.eks. rasekatt og huskatt eller to forskjellige rasekatter. Disse vil ikke få en stamtavle og defineres derfor som huskatt.

Huskattene har ofte en større genetisk variasjon. Innen huskattavl har ikke fokuset vært på gener som gir et spesielt utse