Hva er en huskatt

A1

Hva er en huskatt?

Huskatt er fellesbetegnelsen for katter som ikke har en stamtavle som viser at de er av ren rase.
En huskatt kan være en blanding av to huskatter, men også en blanding av rasekatter, f.eks. rasekatt og huskatt eller to forskjellige rasekatter. Disse vil ikke få en stamtavle og defineres derfor som huskatt.

Huskattene har ofte en større genetisk variasjon. Innen huskattavl har ikke fokuset vært på gener som gir et spesielt utseende, en type atferd eller andre egenskaper gjennom generasjoner.
Oftest er avlen tilfeldig og det kan derfor være vanskeligere å vite hvilke egenskaper eller medfødte helseutfordringer en huskatt vil få i livet, når man ikke har kjennskap eller dokumentasjon til far, mor eller tidligere generasjoner.  En huskatt er uansett et hyggelig tilskudd til familien uansett genetikk, og det kreves like mye omsorg og ivaretakelse som en rasekatt.
Kjær pus har mange navn railkatt, nabokatt, skipskatt, skogskatt -  ja, alt dette er huskatt.
Husk at “Norsk Skogkatt” er en egen rase som det skal følge med stamtavle, mens “norsk skogskatt” er en ekte fin huskatt.

Stamtavler av rasekatter er et dokument som i Norge feks skrives ut hos Norske Rasekattklubbers Riksforbund, link til deres side finner du her: NRR

En huskatt kan stilles ut på en katteutstilling.
Katten registreres hos NRR, da vil den få et Huskattbevis. 
Det er egne klasser for huskatter og de er inndelt i langhårskatter og korthårskatter.
De kan ikke få sertifikater, men de kan bli BIS (Best in Show)

Alle katter som skal delta på utstilling må være vaksinert etter NRRS/FIFes regler, og de må være ID-merket.  Huskatt skal være kastrert etter fylte 10 måneder.