Nyttige tips til nye katteiere

Pexels Amiya Nanda 790033

Det å skaffe seg en ny katt eller få sin første katt er alltid like spennende, og man har gjerne ventet og gledet seg en stund før pus kommer i hus.

Men det er også et stort ansvar man tar på seg når man anskaffer seg dyr. For å unngå problemer og å gi pus en god start og et godt og langt liv i sitt nye hjem, er det viktig å tilegne seg mest mulig kunnskap om katt på forhånd.

Katter skal aldri være et impulsivt kjøp, og man må tenke seg godt om på forhånd og tilegne seg informasjon og kunnskap før man får pus hjem. 


Tenk over om du ønsker kattunge, voksen katt, eller kanskje en omplasseringskatt. Det finnes mange katter hos dyrevernorganisasjoner som trenger nytt og sitt eget hjem. 
Husk å kjøp en katt som passer med personlighet og miljøet den skal bo i, så ikke en engstelig katt kommer i ett travelt hjem med mange små barn.

Det å ha en katt innebærer også en del kostnader, og det kan fort bli kostbart spesielt om noe uforutsett skjer, f.eks. skader eller sykdom. Det anbefales å ha en god katteforsikring eller ha en oppspart sum til pus om uhellet skjer og pus trenger veterinærhjelp.

Id-merking er anbefalt for alle katter, både ute og innekatter. Å få id-merket katten sin er noe alle katteeiere bør gjør så fort pus kommer i hus, gjerne samtidig med kastrering. Dette gir kattene en identitet. Hvis katten kommer på avveie, er det lett å hjelpe en katt med id-chip hjem igjen til eier. Katter som trenger akutt og kostbar veterinær hjelp risikerer å bli avlivet hvis den ikke har id-merking, fordi man ikke klarer å finne eier. Med id-merking kan altså katteeier få beskjed om at noe har skjedd med katten og kan handle deretter. 

Det antas å være mellom 50 000 - 100 000 husløse katter i Norge, og derfor er det ikke anbefalt å avle på huskatter eller å la ukastrerte katter gå utendørs uten tilsyn.
Det er mange fordeler ved å kastrere katten din, spesielt i tidlig alder. (Det mest vanlige rundt om på klinikker er når katter er ca 2 kg.)
Dette forebygger mange atferdsproblemer og reduserer stress, kattene er mindre utsatt for testikkel-, livmor- og eggstokkreft, samt infeksjoner i fra krangler og slåssing med andre katter.
Kroppen går heller ikke igjennom de store belastningene ved å være i løpetid, bære frem kattunger eller jakte på en make under parringstiden.

Du vil derfor ofte få en lykkeligere og mer avbalansert katt ved å kastrere den så tidlig som mulig. Og hunnkatter trenger IKKE å ha et kull før de kastreres. Dette er en gammel myte som ikke har rot i virkeligheten.

Katter trenger årlige vaksiner og helse-/tannsjekk. Vaksinene beskytter katten mot kattepest og katteinfluensa. Når kattene er inne til vaksiner gjennomfører veterinæren en helsesjekk og be om en tannsjekk samtidig. Mange katter sliter med tannskader og tannsykdommer, så vær nøye med tannhelsen.
Katter er gode til å skjule smerter og det kan være at veterinæren oppdager ting man ikke har sett selv.

Hjemmet bør være gjort klart før katten kommer. Det er viktig at kattens naturlige atferdsbehov blir dekket, slik som dokasser, klorestativ, mulighet til å komme opp i høyden, men også steder på bakkenivå som de kan trives med. Få noen tips til utstyr i artikkelen om utstyr til katten.

Katten må stimuleres både fysisk og psykisk for å oppnå en god dyrevelferd. Dette betyr at eier må leke med pus og gi den hjernetrim i form av forskjellige aktiviteter. I det første leveåret må man derfor sette av godt med tid til katten, og gjerne vær sammen med pus utendørs for å tilvenne den til uteområdet - hvis dette er egnet for katter.

Dyrevelferdsloven og Mattilsynets retningslinjer for kattehold er noe alle katteeiere må ha kjennskap til: 
Veileder for katteeier fra Mattilsynet
Lov om dyrevelferd